afb. Kris Roderburg, 2008

279. Jan Crabben, 1518

steensoort: maaskalksteen
maten: 95 x 172 cm
locatie: transept

De zerk is goed bewaard gebleven, alleen het wapen is enigszins afgesleten. De zerk heeft een tekstband die op de hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen. In het midden van het middenveld zien we een verdiepte cirkel met rand en daarbinnen in relif het wapen, dat met een dichtgegespte riem is opgehangen aan de cirkelrand. De inscriptie loopt van de tekstband door op het middenveld, zowel boven als onder het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 27
Smits (183)
hier leet begrave(n)
jan crabben,
die sterf anno xvc ende xviii,
den seste(n) dach marty;
ende
geertruyt van beers,
sijn huysvrou,
sterf anno xvc liii, den xii juny;
ende
catarijn claesen van ravenstein,
haer nichte,
sterf den 6 febru(ary) 1622;
ende
margriet van ravesteyn,
oock hare nichte,
sterf den 4 augustii
anno 1626.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,95 bij 1,73 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 193
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

279. Jan Crabben, 1518
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 27
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 193

n: vermelding in een voetnoot