afb. Kris Roderburg, 2008

280

steensoort: maaskalksteen
maten: 101 x 202 cm
locatie: transept

Er loopt een breuk dwars over de zerk. Gedeelten van de inscriptie zijn verdwenen. De zerk heeft geen rand, slechts een inscriptie van tien regels; de rest is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 29
Smits (182)
begraeffenis
van
jan jansen hyse
genaempt van beugen,
sterft den 26 mey anno 1643;
ende
jan van beugen,
sijnnen soon,
sterft den 24 augusti anno 1668;
ende
peter van beugen,
sterft den 25 septemb(er) 1669.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,04 bij 2,05 Meter. Vergelijk grafsteen no 169 in dit werk, waar nadere gegevens omtrent het geslacht en het wapenschild der adellijke familie van Beugen van 's-Hertogenbosch zijn medegedeeld.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 192
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

280. Jan Jansen Hyse van Beugen, 1643
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 29
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 192

n: vermelding in een voetnoot