afb. Kris Roderburg, 2008

277. Adriaen Zegers, 1560

steensoort: maaskalksteen
maten: 171 x 118 cm
locatie: transept

Het betreft het bovenstuk van een zerk, dat goed bewaard is gebleven. De zerk ligt met het bovengedeelte naar het oosten. We zien een brede, verdiepte rand waarbinnen de oorspronkelijke inscriptie in relif is aangebracht. Op de twee bovenhoeken bevinden zich vierpassen met daarin twee evangelistensymbolen in relif. Het vervolg van de tekst bevindt zich op het middenveld bovenaan en bestaat uit gegraveerde letters. Rechts onder de tekst ziet men het bovengedeelte van een griffioen of leeuw die in zijn rechtervoorklauw een lint vasthoudt (op de manier zoals dat ook op de zerken 302 en 295 voorkomt), waaraan zeer waarschijnlijk een wapenschild heeft gehangen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 21
Smits (181.B)
hier leet begraven
adriaen zeghers jan elias . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . .us, sterf anno xvc en(de)
ende meester
zeger adriaen zeghers,
licentiaet in beyde rechten ende president deser stadt,
sterf den 19 mey 1596; ende
aleidis van achelen,
sijn huysvrou, sterf den 5 septembris 1615.Op den rand van dezer zerk staat nog: 1559 de(n) 14 november.

Dit grafsteenfragment is 1,70 Meter breed en slechts 1,15 Meter lang. De grafsteen is in de lengte doormidden gehakt. De attributen der vier Evangelisten zijn nog gedeeltelijk aanwezig in de vierglopen dezer onder A en B afgedrukte grafsteenen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 191
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

277. Adriaen Zegers, 1560
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 21
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 191

n: vermelding in een voetnoot