afb. Kris Roderburg, 2008

287. Johannes Philippus van Eys, 1777

steensoort: maaskalksteen
maten: 177 x 320 cm
locatie: transept

De voorstelling van deze indrukwekkende zerk is verdeeld over twee gedeelten. Bovenin zien we in een verdiept veld in tamelijk hoog relif het wapen, waarvan het wapenschild is vormgegeven met voluutachtige randen. Het ondergedeelte is een verhoogde inscriptieplaat met een uitstulping middenboven. De plaat is leeg gebleven met uitzondering van de vijfregelige inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 45
Smits (179)
joannes philippus van eys,
hujus urbis scabinus
et
consiliarius,
hoc monumentum sibi suisque
vivens posuit.De afmetingen dezer groote grafzerk, waarop geen nadere historische en genealogische aanduidingen voorkomen, bedragen: 1,77 bij 3,45 Meter.
Joannes Philippus van Eys is evenwel geen onbekende persoonlijkheid, daar hij in het midden der xviiie eeuw tot de leden der stedelijke regeering van Den Bosch behoorde, gelijk o.a. blijkt uit R.A. van Zuylen, Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regeering... van 's-Hertogenbosch, bl. XII, no 20.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 189
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

287. Johannes Philippus van Eys, 1777
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 45
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 189

n: vermelding in een voetnoot