afb. Kris Roderburg, 2008

292. Johan Brant, 1690

steensoort: maaskalksteen
maten: 117 x 244 cm
locatie: transept

De zerk heeft geen rand en verder ook geen versiering, met uitzondering van een achtregelige inscriptie voor drie verschillende personen. De rest van de zerk is leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 57
Smits (178)
graft stede
van
johan brant,
sterft den 20 april 1690;
hier leidt begraven
antoni van waal-wijck,
en sterft den 25 februarius anno 1711;
hier leidt begraven
dirck van hooft,
en sterft den december anno 1716.De afmetingen dezer zeer eenvoudige grafzerk bedragen: 1,18 bij 2,43 Meter. Deze grafsteen heeft noch eene omlijsting om het inschrift, noch een wapenschild.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 188
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

292. Johan Brant, 1690
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 57
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 188

n: vermelding in een voetnoot