afb. Kris Roderburg, 2008

291. Jan Mathijs Pijnappel, 1548

steensoort: maaskalksteen
maten: 122 x 232 cm
locatie: transept

De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het middenveld zien we in een soort nis een staande engel als schilddrager. De engel is gekleed in een omgorde en bloezende albe met daar overheen een mantel die op de borst bijeen wordt gehouden door een nu vervaagde broche. Hij houdt de wapenschilden vast met een lint, dat bij het rechterschild veel langer is dan bij het linker.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 55
Smits (177)
hier leet begraven
jan matheusszen pijnappel,
sterf anno 1547, den 4 february; ende
joestken,
zijn huysvrou,
sterf anno (15)53, den 9 augusti; en(de)
joost janszen pijnappel,
haeren soen,
sterf den 10 mert anno 1610;
ende
gertruyt dierckx van oerl,
sijn huysvrou,
sterf den 14 november anno 1610;
en(de)
jan wouter cuyper,
sterf anno 1644, den 31 julius;
en(de)
jozina pijnappels,
sijn huysvrou,
sterf den 17 april anno 1625.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,23 bij 2,32 Meter. In de vierglopen, die de omlijsting van den grafsteen versnijden, bevinden zich de gebruikelijke symbolen der Evangelisten. Een weinig-kunstig uitgevoerde engel dient als tenant van de hierboven afgedrukte wapenschilden. Vergelijk de grafsteenen no 5 bl. 8, no 74 bl. 79 en no 85 bl. 92, waar een fraaie, dergelijke schildhouder is voorgesteld, en de grafsteenen no 52 bl. 63 en no 90 bl. 97, maar reeds leden en wapenschilden derzelfde familie Pijnappel zijn aangegeven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 188
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

291. Jan Mathijs Pijnappel, 1548
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 55
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 188

n: vermelding in een voetnoot