afb. Kris Roderburg, 2008

295. Jacob Spyker, 1565

steensoort: maaskalksteen
maten: 139 x 264 cm
locatie: transept

De zerk vertoont een breuk over de lengte. Bovendien is er een tweetal stukjes nieuwe steen ingezet met als gevolg dat daar de inscriptie is verdwenen. We hebben hier een voorbeeld van een zerk waarvan het deel dat enige tijd onder een houten vlonder heeft gelegen veel beter bewaard is gebleven dan het deel waarover men de laatste eeuw veelvuldig heeft gelopen.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierkanten, waarin zich wapenschilden bevinden met daarop de vier wapens van het centrale wapenschild. In het midden zien we een tempelachtige nis met gecanneleerde zuiltjes met postamenten en Korintische kapiteeltjes en een voluutachtige bekroning. Hieronder zien we twee staande leeuwen die met hun ene voorklauw het wapenschild vasthouden en met de andere de linten erboven. De versiering komt sterk overeen met die van zerk 302, waarop ook een lid van de familie Kemp wordt vermeld.
De inscriptie in de randtekst is weergegeven in relif. Het vervolg van deze inscriptie middenboven in het middenveld is gegraveerd, evenals de latere inscriptie onderaan in het middenveld en op de buitenrand rechts.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 67
Smits (176)
hier leet begraven
jacob spyker,
sterf anno xvc en(de) lxiiii, den xx april;
[geebur ? . .] henricx kemp,
sijn huysvrou, tot dordrecht gestorven,
den 23 october 1582; ende
jacob spykers,
sterf anno 1594; ende
lijsken stoters van enckevoort,
sijn huysvrou,
sterf den 13 december anno 1623.
catarina van der meulen,
weduwe van
jacob van casteren franszen,
sterf 9 augusti anno 1662;
hier leyt begraven
aeryaen spykers,
sterft den 1 junius anno 1661;
p . . htus spykers m.
obiit 18 july 1770.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 1,40 bij 2,65 Meter. De vier kwartieren, waaruit het boven afgedrukte wapenschild is samengesteld, zijn over de vier hoeken van den grafsteen, in dezelfde volgorde als zij op 't schild voorkomen, verdeeld.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 186
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

295. Jacop Spyker, 1565
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 67
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 186

n: vermelding in een voetnoot