afb. Kris Roderburg, 2008

294. Govaert van der Elst, 1612

steensoort: maaskalksteen
maten: 120 x 228 cm
locatie: transept

Van het wapen is nog maar weinig te zien, niet veel meer dan enkele lijntjes aan de rechterbovenzijde.
Het grootste gedeelte van de zerk wordt ingenomen door een grote ovaal, die aan de zijkanten is ingesnoerd en die aan de boven- en onderzijden een uitstulping vertoont. Deze uitstulpingen liggen over een horizontale balk. Op de kruispunten daarvan is een engelenkopje met vleugels aangebracht. In de vier zwikken zien we de vier wapenschilden, waarvan de twee aan de rechterkant met een lint zijn opgehangen aan een ring die aan de rand erboven is vastgemaakt, waarbij de uiteinden van de twee linten eindigen in kwasten. Middenboven en onder ten slotte zijn respectievelijk een zandloper en een doodshoofd te zien, elk tussen twee vleugels.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 63
Le Grand Théâtre
35
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 35
Smits (175)
begrafenis
govaerts van der elst,
sterf 21 meert anno 1612;
agnes van mereven,
sijn huysvrou,
sterf 1 july anno 1614; ende
diercxken,
hun beyder dochter
sterf 17 augusti anno 1606;
henrick van casteren,
raetsheer deser stadt,
sterf 29 january anno 1636;
aleyda van der elst,
sijn huysvrou,
sterf 24 december anno 1632;
jacob van casteren,
president deser stadt, sterf 20 septemb(er) 1666;
helena van noort,
sijn huysvrou, sterf 5 may anno 1618;
govart van casteren,
president deser stadt, sterf den 24 september 1671;
susanna kuysten,
sijn huysvrou, sterf 13 april 1654.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,20 bij 2.30 Meter. De vier hierboven afgedrulte wapenschilden bevinden zich in dezelfde rangschikking in de vier hoeken van dit grafmonument.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 185
Van Epen
17
De Wapenheraut (1897) 17
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 17
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

294. Govaert van der Elst, 1612
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 63
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 17

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 185

n: vermelding in een voetnoot