afb. Van Valkenburg

298. Jan Roelofs van Nieuwerveen, 1648

steensoort: maaskalksteen
maten: 101 x 202 cm
locatie: transept

Van de inscriptie zijn nog maar enkele woorden en letters te lezen. De zerk zonder rand heeft in het bovengedeelte het wapen en in het ondergedeelte een inscriptieplaat, die aan de bovenzijde een rand vertoont en aan de andere drie zijden bandwerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 75
Smits (174)
begraffenis
van captijn
roelantse van nieuerven;
ende
jenneken jacobs van bockhoven,
sijn huysvrou,
sterft den 13 agustus 1648;
jacob hendricsen van bockhoven,
sterft den 17 october anno 1643;
hier lyet begraven
johannis v . . . . . .
sterft den 14 december anno 1686.De afmetingen der grafzerk bedragen: 1,02 bij 2,03 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 184
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

298. Jan Roelofs van Nieuwerveen, 1648
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 75
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 184

n: vermelding in een voetnoot