afb. Kris Roderburg, 2008

302. Marten Gerits sHeeren, 1578

steensoort: maaskalksteen
maten: 146 x 255 cm
locatie: transept

De goed bewaarde zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de vier evangelistensymbolen. In het midden is in relif een tempelvormige nis aangebracht met gecanneleerde zuiltjes op postamenten en met een voluutachtige boogbekroning. Hierbinnen zien we twee staande leeuwen met hun staart tussen de benen door weer naar achteren geslagen. Zij houden met hun ene voorklauw het schild vast en met de andere het lint boven het schild. De vormgeving komt overeen met die van zerk 295.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 89
Smits (173)
HIER LEET BEGRAVEN
MARTEN SHEEREN GERITSSZEN,
STERF ANNO 1578, 1 JANUARY;
ENDE
MARYKEN,
DOCHTER HANRICX KEMP,
SIJN HUYSVROU;

Later bijgehakt:
DIRCK VAN CATTENBURCH,
PRESIDENT DESER STADT,
STERF DEN 1 SEPTEMB(ER) 1653.De grootte der grafzerk bedraagt: 1,47 x 2,55 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 183
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

302. Marten Gerits sHeeren, 1578
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 89
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 183

n: vermelding in een voetnoot