afb. Kris Roderburg, 2008

303. Hans van Hamel, 1619

steensoort: maaskalksteen
maten: 145 x 263 cm
locatie: transept

De zerk heeft een rand en is verder in twee gedeelten verdeeld. In het grotere bovengedeelte zien we een grote cirkel met brede rand, met twee wapenschilden daarbinnen. De schilden zijn omgeven door bandwerk dat een soort cartouche vormt. De schilden hangen met linten af van een doodsbeen onder een doodshoofd. De cirkelrand heeft vier vervaagde rozetten, waar de rand verder uitloopt in bandwerk. Boven de cirkel is in een kleine liggende ovaal een zandloper weergegeven. De zwikken zijn opgevuld met uitbundig loofwerk, bovenaan uitlopend in een engelenkopje met vleugels en onderaan in een griffioenkop. Het ondergedeelte bestaat uit een inscriptieplaat omgeven door bandwerk met aan de zijkanten en de onderkant een enkel loofblad. Middenboven en -onder is verder nog een rozet aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 93
Smits (172)
begrafenisse
hans van hamel,
in synen leven burgemeester
der stat diest,
sterft 9 augusty anno 1619;
ende
dierixken,
dochter meester
adrianus westpheringius van empel,
sterft den 13 mey anno 1628.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,44 bij 2,65 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 182
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

303. Hans van Hamel, 1619
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 93
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 182

n: vermelding in een voetnoot