afb. Kris Roderburg, 2008

304. Otto Juyn, 1759

steensoort: maaskalksteen
maten: 143 x 272 cm
locatie: transept

In de bovenhelft bevindt zich een rechthoekig verdiept veld met daarin in relif het alliantiewapen. De benedenhelft van de zerk heeft geen rand. Hier is slechts de twaalfregelige inscriptie aangebracht met gegraveerde letters.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 95
Smits (170)
hier legt begraven
otto juyn,
in leven schepen en raad alhier
en
stadhouder van het hoog officie
deser stad en meyerye,
sterft den 14 september mdcclix;
en desselfs huysvrouw
catharina molengraef,
sterft den 29 mey 1771;
mitsgader meester
christoffel molengraef juyn,
in leven scheepen en raad deser stad,
sterft den 27 november 1772.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,45 bij 2,74 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 180
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

304. Otto Juyn, 1759
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 95
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 180

n: vermelding in een voetnoot