afb. Kris Roderburg, 2008

308. Philips van Beughen, 1681

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 129 x 238 cm
locatie: transept

De zerk heeft geen rand. Middenboven is een verdiepte cirkel zonder rand aangebracht, waarin het wapen in reliëf is te zien. Onder het wapen zien we de lange inscriptie met gegraveerde letters.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 103
Smits (169)
hier legt
den seer aadelen heer
philips van beughen,
sterft den 4 desember anno 1681;
ende
mechgelt van heeswijck,
sijn edeles huysvrouw,
sterft den 31 augustus anno 1688;
en de heer advocaet
reynier van beughen,
haeren soon, sterft den 14 febreuarie 1736;
en
maria helena van den eeckaert,
sijn adelyke huysvrouw,
sterft den . . octob(er) 1702;
en
johan van beughen, ridder, soon van philippus en mechtildis voorscreven,
sterft den 15 april anno 1706;
en
johanna maria van den eeckaert,
sijn edeles huysvrouwe, sterft den . . . . . .De afmetingen der grafzerk bedragen: 1,30 bij 2,40 Meter. Het wapenschild ter rechterzijde (van Philips van Beughen) heeft een veld van zilver met een keper van sabel en drie vijfpuntige rozen van keel. Deze van Beughens behooren tot de Bossche linie. Zie: Armorial Général van J.B. Rietstap: Tome I, p. 191 en voor 't vrouwenwapen: Tome I, p. 591 en 914.
Vergelijk grafzerk No. 50, sub A, bladzijde 61 en grafzerk No. 193 in dit werk. Beide laatstgenoemde zerken behooren niet tot de Bossche familie van Beughen. Zie ook grafzerk No. 182, bl. 192 in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 179
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

308. Philips van Beughen, 1681
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 103
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 179

n: vermelding in een voetnoot