afb. Kris Roderburg, 2008

307. Arnt van Dommelen, 1561

steensoort: maaskalksteen
maten: 92 x 178 cm
locatie: transept

De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. In het midden zien we een cirkel met rand waarbinnen het wapenschild, in relif, is opgehangen met een lint aan een ring die om de cirkelrand is aangebracht. Hierboven is vervolgens nog een kelk met hostie gegraveerd. De inscriptie bestaat uit diep gegraveerde en goed bewaarde letters.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 101
Smits (168)
hic jacet sepultus
discretus dominus
arnoldus de dommelen,
hujus capituli officiatus,
qui obiit anno domini xvc lxi,
xxiiii die junii.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,92 bij 1,81 Meter. Boven het hierboven afgedrukte familiewapen bevindt zich het gebruikelijke symbool der priesterlijke waardigheid n.l. een kelk met hostie.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 178
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

307. Arnt van Dommelen, 1561
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 101
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 178

n: vermelding in een voetnoot