afb. Kris Roderburg, 2008

312. Hans Strick, 1645

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 110 x 205 cm
locatie: transept

De zerk is in ernstige mate afgesleten. Van de wapens, de inscriptie en het bandwerk zijn nog slechts enkele vage contouren te onderscheiden.
De zerk vertoont twee delen. Bovenin is op een lijst het wapen aangebracht met aan de zijkanten tweemaal vier wapenschilden aan linten. De linten hangen uit een lus bovenaan. Door deze ringen en een ring in het midden hangt een festoen. Onderaan op de lijst, aan de binnenzijden van de wapenschilden aan de zijkanten zijn nog een zandloper (links) en een doodshoofd op een doodsbeen (rechts) aangebracht.
Het ondergedeelte van de zerk onder de genoemde lijst bestaat uit een inscriptieplaat, aan de zijkanten en onder omgeven door bandwerk bestaande uit voluten en bladversiering. De nu geheel afgesleten letters van de inscriptie waren aangebracht in reliëf, in zogenaamd taille d’epargne-techniek. Het later aangebrachte nummer is aangebracht op ongeveer de tiende regel die niet geheel met letters was opgevuld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 115
Le Grand Théâtre
39
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 39
Smits (167)
Grafsteen van hans strik en de zijnen.De afmetingen dezer zerk bedragen: 1,05 bij 2,07 Meter. Vergelijk over deze familie Jhr. A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen, Deel III (1905) bl. 103-108.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 177
Van Epen
20
De Wapenheraut (1897) 20
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

312. Hans Strick, 1645
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 115
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 20

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 153-154

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 177

n: vermelding in een voetnoot