afb. Kris Roderburg, 2008

313. Jan Mathijsssn Brouwer, 1620

steensoort: maaskalksteen
maten: 98 x 182 cm
locatie: transept

Vooral de evangelistensymbolen in de hoeken zijn erg afgesleten; alleen linksonder zijn de contouren van het symbool nog te zien. De zerk heeft een tekstband met op de hoeken vierpassen, waarin zich de evangelistensymbolen bevinden. In het midden van de zerk zien we een cirkel met een rand die wordt aangegeven door twee gegraveerde lijnen en daarbinnen in een iets verdiept veld een gegraveerd huismerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 119
Smits (166)
begraefnis
jan mathijssen brouwer,
sterf den 13 augustus 1620;
ende
peterken,
sijn huysvrou.De afmetingen deze grafiek zijn: 0,98 bij 1,85 Meter.
In de vierglopen, die de hoeken der omlijsting van den grafsteen uitmaken, bevinden zich de symbolen der vier Evangelisten. In het midden der zerk is in een cirkel een meesterteeken uitgebeiteld, dat zr eenvoudig is en geen heraldieke noch genealogische aanduiding geeft. Zie grafsteen no. 33, bl. 42 in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 176
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerken in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 156
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

313. Jan Matthijssen brouwer, 1620
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 119
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 176

n: vermelding in een voetnoot