afb. Kris Roderburg, 2008

315. François Blom, 1647

steensoort: maaskalksteen
maten: 146 x 313 cm
locatie: transept

De zerk is nogal afgesleten en van de inscriptie zijn verschillende letters niet meer te lezen. Het bovengedeelte wordt ingenomen door een verdieping die tot de rand reikt. Hierin is het wapen in reliëf weergegeven. Aan de bovenzijde zien we drie ringen waar doorheen een guirlande is opgehangen. De uiteinden ervan hangen aan de zijkanten naar beneden, vormen in het midden een viervormige lus en kruisen elkaar onderaan. Boven en onder de lus zijn grote bloemen aangebracht.
Het benedengedeelte, iets meer dan de helft van het geheel innemend, wordt gevormd door een grote inscriptieplaat omgeven door bandwerk. Het laatste gedeelte van de inscriptie is op een onbeholpen manier aangebracht in de rand.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 125
Smits (165)
begrafnis van
françois blom,
in sijn leven commissaris van de monsteringe,
contrerolleur van 's lands fortificatien en
commis van de vivres en ammunitien van oorloge
deser stadt,
sterf den 9 december 1647;
maria spronk,
sijn huysvrou, sterft . . . . . .;
johannis soone francis blom, sterf . . . . . .;
nicolaes, soone franchois blom,
commis van de vivres en amunitie van oorloge
deser stadt, sterf den 11 augusti 1665;
juffrou elisabet weylde, sijn huysvrou,
sterft den 29 januarius 1663;
adryaen groenhooft,
auditeur militair over de gernisoene
ende forten deser stadt, sterft de . . . . . .;
anna dochter franchois blom,
sijn huysvrouwe, sterft den 25 maart 1665; ende
joffrou hendriette maria blom,
sterft den 25 april anno 1681; ende
vrouwe maria groenhooft, huysvrouw van
hendrick graham capitijn,
sterft den 17 februari anno 1683.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,46 bij 3,12 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 175
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

315. François Blom, 1647
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 125
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 175

n: vermelding in een voetnoot