afb. Kris Roderburg, 2008

382. Joest Roeversz., 16e eeuw

steensoort: hardsteen
maten: 114 x 191 cm
locatie: kooromgang

De zerk is sterk afgesleten. Niet alleen van de oorspronkelijke inscriptie is veel verloren gegaan, ook van de twee wapenschilden en hun omkadering is niet veel meer te zien. De hoekvierpassen zijn eveneens ten zeerste afgesleten.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden van de zerk zijn nog de sporen te zien van een bladkrans die bijeen wordt gehouden door vier banden met daartussen nog vier rozetten. De bladkrans zelf zal eerder hebben bestaan uit drie rijen bladeren dan uit twee rijen bladeren rond een binnenstaak zoals de tekening van Van Valkenburg lijkt te suggereren. Een min of meer vergelijkbare bladkrans is te zien op zerk 167.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 15
Smits (163)
HIER LEET BEGRAVEN
JOEST ROEVERSSOEN,
STERF ANNO ...;
EN(DE)
ENGELKEN, JOEST ROEVERS HUYSVROU,
STERF ANNO XVc XXXVII,
DE(N) XXI IN FEBRUARY.


Later bijgehakt:
GRAFSTEDE
VAN
JOHANNES JUNGIUS.De grootte der grafzerk bedraagt: 1,18 x 2,01 Meter.
Het parasitische inschrift van Johannes Jungius heeft natuurlijk geenerlei betrekking met de beide hier-boven afgedrukte wapenschilden, die door een fraaien krans van bladeren en rozen omlijst worden.
Johannes Jungius is recor van het Gymnasium te Venlo, te Kampen en sedert Mei 1736 ook te 's Hertogenbosch geweest. Hij aanvaardde zijn ambt te 's Hertogenbosch met de rede: „De diverso in diversis Gymnasiis praeceptorum scolarumque numero, ejusque usu vel impedimento”, welke hij in de gehoorzaal der Illutre school (in S. Janskerk) uitsprak. Hij schreef ook eene „Synopsis oratoriae”, groot 208 folia, die in de boekerij van het Gymnasium alhier bewaard wordt. Hij overleed te 's Hertogenbosch den 23 Mei 1764. Vergelijk: Biographisch Woordenboek (A.J. v.d. Aa) 8e deel bl. 232-233.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 173
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

382. Joest Roeversz., 16de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 15
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 173

n: vermelding in een voetnoot