afb. Kris Roderburg, 2008

384. Paulus Suyskens, 1655

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 200 cm
locatie: kooromgang

Het oppervlak van de zerk is sterk afgesleten en vertoont vele putjes. De wapens zijn amper nog te onderscheiden en ook van de inscriptie is nog slechts een beperkt aantal letters leesbaar. Van het zerknummer lijkt het laatste cijfer weggekrast.
Het betreft een eenvoudige zerk zonder markerende randen. Bovenin is in een cirkel het alliantiewapen weergegeven. Hieronder bevindt zich de inscriptie. De rest van de zerk is blank gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 21
Smits (162)
begraffenisse
van
paulus suyskens,
sterft den 9 february anno 1655;
ende
maria van der merendonck,
sijn huysvrouw,
sterft den 6 november anno 1669;
ende
elisabeth marie pottey,
sterft den 15 yuni anno 1670.De afmetingen dezer eenvoudige grafzerk bedragen: 1,13 bij 2 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 172
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

384. Paulus Suyskens, 1655
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 21
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 172

n: vermelding in een voetnoot