afb. Kris Roderburg, 2008

316. Mattys van Wolfsbergen, 1669

steensoort: maaskalksteen
maten: 107 x 203 cm
locatie: transept

Het oppervlak is nogal afgesleten, maar de letters van de inscriptie zijn nog goed te lezen. De zerk heeft geen rand. Bovenaan zien we in het midden een verdiepte cirkel zonder rand met daarin twee wapenschilden van het alliantiewapen, die met twee linten zijn opgehangen aan een knoestige tak. De vier uiteinden van de linten hebben kwasten en overlappen elkaar. De rest van de zerk is opgevuld met de inscriptie in evenwichtige letters, die het oppervlak van de zerk helemaal vullen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 131
Smits (161)
begraffenis van
mattijs van wolfsbergen,
sterft den 7 augustus anno 1669;
ende
aengenes van valckenburch,
sijn huysvrouw,
sterft den 4 may anno 1678;
ende
jan van wolfsbergen,
sijnnen soon,
sterft den 14 october anno 1670;
ende
margriet van wolfsbergen,
huysvrouw van
jan van oers,
sterft den 15 july anno 1672;
ende
wernert van wolfsbergen,
sijnnen soon,
sterft den 30 november anno 1688;
ende
oda mathysen van wolfsbergen,
sterft den 26 maert anno 1681.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,07 bij 2,03 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 171
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

316. Mattys van Wolfsbergen, 1669
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 131
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 171

n: vermelding in een voetnoot