afb. Kris Roderburg, 2008

319. Raes Pauwels, 1521

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 146 x 290 cm
locatie: transept

Er lopen breuken over de rechterbenedenhoek. Het wapen is erg glad geworden. De oorspronkelijke versiering van de zerk lijkt te zijn verdwenen; alleen een klein gedeelte van de inscriptie langs de rand, zonder hoeken, getuigt er nog van.
Het middenveld lijkt op een later tijdstip geheel te zijn overgehakt. We zien een tweedeling. De bovenhelft toont, als op een tafel, het alliantiewapen. Aan de zijden hangen verder nog tweemaal twee wapenschilden aan linten, die onderaan uitlopen in een engelenkopje tussen vleugels. Bovenaan zien we drie ringen waardoor een guirlande is opgehangen, waarbij de twee buitenste ringen ook dienen als ophangpunt voor de linten van de schilden aan de zijkanten.
De onderzijde bestaat uit een grote inscriptieplaat die aan de zijden wordt omgeven door een grote uitgerekte voluut met aan de bovenkant een doodshoofd. De onderzijde is voorzien van bandwerk met bladmotieven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 145
Le Grand Théâtre
39
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 39
Smits (160)
hier leyt begraven
meester raes;
pauwelken dochter en(de) wedu(w)e,
sterft anno xvc en xxi, den xxii dach septembris; en(de)
sophia vuchts,
sijn huysvrou,
sterft anno 1548, den xi dach augusti; en
wauter raes,
hen soun, die sterft anno 1557, den 17 mey.


Later bijgehakt:
begraffenis van jonker
elbert lelion,
in sin leve presedent deser stadt en(de)
drossaert van sint michiels gestel en(de)
van herlaer,
sterft anno 1637, den 24 october;
alsnoch juffrouw
adriana vlas,
sijn huysvrouwe,
sterrt anno 1654, den 3 april.De afmetingen dezer grafzerk zijn: 1,46 bij 2,91 Meter. Deze grafzerk is wederom een lapidair palimpsest. De oorspronkelijke tekst, die zich nog gedeeltelijk op den rand van den grafsteen bevindt, is hierboven door de negen eerste regels weergegeven. Het hierboven afgedrukte wapen behoort aan de edele familie, die dezen steen liet herkappen. De helm en het mannenwapen voeren immers de bekende luipaarden-koppen, waarvan de familie Lelion, Le Lion of Cottin er drie van goud in haar schild van keel voerde. Vergelijk: Amorial Général, J.B. Rietstap, Tome I, 2e edition, p. 471.
Het vrouwenwapen, dat uit een doorsneden veld bestaat, voert in 't hoofdkwartier een vlasstruik, die op Adriana Vlas betrekking heeft.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 170
Van Epen
20
De Wapenheraut (1897) 20
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

319. Raes Pauwels, 1521
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 145
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 20

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 170

n: vermelding in een voetnoot