afb. Kris Roderburg, 2008

318. Dirick Henricx van Tulden, 1558

steensoort: maaskalksteen
maten: 97 x 185 cm
locatie: transept

Beschrijving

318. Dirick Henricx van Tulden, 1558

139
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 139
Smits (159)
HIER LEET BEGRAVEN
DIERICK HANRYCKX VAN TULDEN,
STERF ANNO 1557, DEN X FEBRUARY;
ENDE
RYCHMOET,
SIJN HUYSVROU,
STERF ANNO 1548, DEN XIIII JUNY;
ENDE
KATELIJN,
SIJ(N) LESTE HUYSVROU,
STERF ANNO 1556, 3 OCTOBER;
ENDE
HANRIJCK,
SIJN SOEN;
ENDE
GEERAERT VAN TULDEN.De afmetingen van deze grafzerk bedragen: 0,99 bij 1,88 Meter. In de vierglopen, die de hoeken der lijst vormen, bevinden zich de kenteekenen der vier Evangelisten.
Door het woord „Tulden” (op den laatsten regel van het grafschrift) is de naam „Alst” gehakt, zoodat beide namen zeer onduidelijk zijn geworden. Vermoedelijk is een zekere „Geeraert van Alst” in het graf der van Tuldens begraven en heeft toen de verminking van „Tulden” in „Alst” plaats gehad.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 169
Afbeeldingen

 
     
Artikelen
1964

mr. dr. J.P.W.A. Smit

Het wapen van de Bossche notaris Johan van Asten
De Brabantse Leeuw 2 (1964) 17-23 [pdf]
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

318. Dirick Henricx van Tulden, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 139
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 169

n: vermelding in een voetnoot