afb. Kris Roderburg, 2008

383. Johan van Eynden, 1626

steensoort: maaskalksteen
maten: 112 x 231 cm
locatie: kooromgang

Er loopt een breuk van links naar rechts over het midden van de zerk. De eenvoudige zerk toont in het bovengedeelte een liggende rechthoek met daarin in relif twee wapenschilden tegen een achtergrond van bandwerk. Het heraldisch linkergedeelte van het rechterwapen is niet ingevuld. De gegraveerde letters van de inscriptie zijn nogal groot uitgevallen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 19
Smits (158)
BEGRAEFNIS
JOHAN VAN EYNDEN,
GEBOREN TOT GORCUM,
STREF ANNO 1626,
28 AUGUSTI;
ENDE
SYNEN SOON JONKE(R)
JAN VAN EYNDEN,
STERFT DEN 27 SEPTEMBER
ANNO 1629.De afmeting dezer grafzerk bedraagt: 1,11 bij 2,30 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 168
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

383. Johan van Eynden, 1626
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 19
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 168

n: vermelding in een voetnoot