afb. Kris Roderburg, 2008

385. Johanna van der Vliert, 1678

steensoort: maaskalksteen
maten: 110 x 207 cm
locatie: transept

De tamelijk eenvoudige zerk vertoont geen afsluitende randen. Bovenaan zien we slechts een cirkel met in relif het wapen. Hieronder bevindt zich de negenregelige inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 25
Smits (157)
begravenen van de
weduwe van
johannes van der vlirt;
johanna van der vliert,
steref den 22 december anno 1678;
ende juffrou
lucretia van hencxthum
weduwe van
johannis van der vliert,
sterft den 11 juny 1693.De afmeting dezer grafzerk bedraagt: 1,09 bij 2,08 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 167
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

385. Johanna van der Vliert, 1678
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 25
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 167

n: vermelding in een voetnoot