afb. Kris Roderburg, 2008

320. Johannes Buschman, 1757

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 124 x 230 cm
locatie: transept

De zerk is nogal afgesleten, wat vooral geldt voor het wapen. In het midden van de rechterzijde en rechtsonder zijn nieuwe stukjes ingezet. De zerk heeft geen rand. Bovenaan zien we in het midden een grote verdiepte cirkel met daarin een wapen. Hieronder bevindt zich de vierregelige inscriptie. De rest van de zerk is leeg.

* Johannes Buschman was de zoon van Petrus Buschman en Catharina van Wildenrath.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 151
Smits (156)
anno
ci?. I?. c. xlvii.grafsteede
van
johannes buschman
en
johannes wijnmalen.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 1,24 bij 2,33 Meter.
Tusschen het jaartal en het inschrift, die hierboven zijn afgedrukt, bevinden zich op de zerk twee door n helm gedekte wapenschilden, die geheel zijn afgesleten. Zij bestaan uit een mannen- en een vrouwenwapen, hetgeen wl eenige bevreemding wekt, daar volgens het inschrift der zerk twee mannen in deze grafstede rusten. het vrouwenwapen is geheel verloren voor de geschiedenis der heraldiek, terwijl het mannenwapen nog eenige toelichting krijgt uit het aanwezig zijn van een helmteeken. Dit nu bestaat uit een eekhoorn, die uit den heraldieken wrong opstijjgt. Vergelijk grafsteen No. 127, bl. 138.
Behoudens het hierboven afgedrukte jaartal 1647 is het mij niet gelukt, nadere gegevens omtrent dezen Buschman en Wijnmalen te vinden. In de zeventiende eeuw komt de familie Buschman in Gelderland en Drenthe voor.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 166
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

320. Johannes Buschman, 1757
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 151
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 166

n: vermelding in een voetnoot