afb. Kris Roderburg, 2008

317. Henrick van Kessel, 1488

steensoort: maaskalksteen
maten: 145 x 280 cm
locatie: transept

De zerk is erg afgesleten. Van de vierpas in het midden met daarin een wapendragende engel zijn nog slechts enkele contourlijnen zichtbaar. Ook het grootste gedeelte van de beide inscripties is verdwenen en van de hoekvierpassen zijn alleen de contouren van de vierpas rechtsonder nog vaag te herkennen.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin evangelistensymbolen. In het midden van de zerk was een grote vierpas te zien, met hoekbladeren en binnenversiering, en daarin een staande engel met in elke hand een wapenschild.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 135
Smits (155)
hier leet begrave(n)
meester
henrick van kessel,
die sterf in 't jaer mcccco lxxxviii,
den xxvii dach . . . . . .;
ende
. . . . . . . . . . . .
sijn huysvrou,
sterf in 't jaer mcccco lxxxxvii,
xv daghe in november;
ende
anna van kessel,
weduwe van jacob van bladel,
die gestorven is den 23 december 1677;
ende
johannis van bladel,
haeren sone,
is gestorven den 14 september
anno 1681.De afmetingen van dezen grafsteen bedragen: 1,45 bij 2,80 Meter. De symbolen der vier Evangelisten zijn hier wederom in de vierglopen, die de omlijsting van het grafschrift op de hoeken versnijden, aangebracht.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 165
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

317. Henrick van Kessel, 1488
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 135
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 165

n: vermelding in een voetnoot