afb. Kris Roderburg, 2008

321. Cornelis Coelberts, 1558

steensoort: maaskalksteen
maten: 99 x 187 cm
locatie: transept

Vooral het afgebeelde wapen is erg vervaagd, maar ook de twee hoekvierpassen bovenaan zijn sterk afgesleten.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. De inscriptie loopt door tot bovenaan in het middenveld. In het midden van de zerk zien we een cirkel, aangegeven door een dubbele verhoogde rand. Hierbinnen is in relif een zittende griffioen aangebracht met de staart door de benen naar achteren geslagen, die in zijn voorpoten het wapenschild vasthoudt; de rechtervoorpoot houdt het lint boven het schild en de linkervoorpoot ondersteunt het schild.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 153
Smits (154)
hier leet begraven
meester
cornelis coelberts,
sterf anno 1558, den 23 december;
en(de)
lijsken henric kemps dochter,
sijn huysvrou,
sterf anno 1594, 27 juny;
ende
jan jansen van der hoevenen,
sterf den 18 september 1617.De afmeting can dezen grafsteen bedraagt: 1 bij 1,89 Meter. In de vierglopen, die de omlijsting van het grafschrift in de hoeken versnijden, bevinden zich de kenteekenen der vier Evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 164
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

321. Cornelis Coelberts, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 153
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 164

n: vermelding in een voetnoot