afb. Kris Roderburg, 2008

322. Hendrick van Arnhem, 1679

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 116 x 232 cm
locatie: transept

De zerk is enigszins afgesleten. Vooral het wapen is nogal vervaagd, terwijl ook van de inscriptie een aantal letters niet meer is te lezen. De zerk heeft geen rand. De bovenhelft wordt ingenomen door een grote verdiepte cirkel zonder rand met daarin het wapen. Onder het wapenschild zien we twee elkaar kruisende koorden die eindigen in kwasten. Onder het wapen bevindt zich de achtregelige inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 157
Smits (153)
begraffenis
van
hendrick van arnhem,
sterft den 7 september 1679;
ende
maria van gaeckroy,
sijn huysvrou,
sterft den 24 september anno 1678;
ende
daniel van arnhem,
sterf den 14 december
anno 1686.De afmeting van dezen grafsteen beloopt: 1,15 bij 2,33 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 163
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

322. Hendrick van Arnhem, 1679
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 157
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 163

n: vermelding in een voetnoot