afb. Kris Roderburg, 2008

324. Catharina van der Elst, 1620

steensoort: maaskalksteen
maten: 115 x 209 cm
locatie: transept

De onderkant van de zerk is verdwenen en ook van de inscriptie in de tekstband rechts is het grootste gedeelte verloren gegaan. Het wapen is eveneens geheel afgesleten.
De zerk heeft een tekstband die wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen op de hoeken. De inscriptie loopt door boven in het middenveld. In het midden van de zerk is een cirkel aangebracht met rand en daarin het wapenschild, dat met een lint aan de rand is opgehangen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 163
Smits (152)
begraffenis
handric handrics . . . . . .
. . . . . .;
en(de)
. . . . . . van elst,
sijn huysvrou,
sterft 21 octob[er] 1620;
everart,
(sterft) den 3 september;
ende
frans,
hun beyde soenen,
den 10 september 1623.De afmeting dezer grafzerk bedraagt: 1,13 bij 2,11 Meter.
Het benedengedeelte van dezen grafsteen is afgehouwen, zoodat het woord „en(de)” op den vierden regel van ons afschrift gedeeltelijk en de vóórnaam van „van Elst” op den vijfden regel geheel verdwenen zijn.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 162
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

324. Catharina van der Elst, 1620
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 163
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 162

n: vermelding in een voetnoot