afb. Kris Roderburg, 2008

325. Jacop Symons, 1620

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 221 cm
locatie: transept

De zerk heeft een tekstband die wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen op de hoeken. In het midden van de zerk is een cirkel met rand aangebracht met daarin het wapenschild, dat met een lint is opgehangen aan de rand van de cirkel.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 165
Smits (151)
begraffenis
jacob symons,
sterf den 19 september 1620;
ende
jenneken boest,
sij[n] huysvrou,
sterf anno 1630,
den 29 july.In het midden dezer eenvoudige grafzerk, die eene grootte heeft van 1,13 bij 2,20 Meter, bevindt zich het hierboven afgedrukte familiewapen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 161
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

325. Jacop Symons, 1620
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 165
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 161

n: vermelding in een voetnoot