afb. Kris Roderburg, 2008

326. Jacob Aertsen de Gruyter, 1683

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 112 x 234 cm
locatie: transept

Het oppervlak van de zerk wordt ontsierd door een aantal donkere vetachtige vlekken. Van de inscriptie zijn verschillende gedeelten niet meer te lezen. De zerk heeft geen rand. Bovenaan is in het midden een cirkel met rand aangebracht met daarin het wapenschild dat met een lang lint met kwasten is opgehangen aan een knoestige tak. Hieronder bevindt zich de inscriptie in kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 167
Smits (150)
begrafenis van
jacob aertsen de gruyter,
sterft den 13 januarius anno 1683;
ende
helena verdonck,
sijn huysvrouw,
sterft den 14 augusti anno 1681;
ende
maergriet de gruyter,
hare dochter,
huysvrouw van
andries van loenen,
sterft den 24 augusti 1676;
ende
andries van Loenen,
sterft den 19 september
anno 1681.De afmeting der grafiek beloopt: 1,20 bij 2,34 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 160
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

326. Jacob Aertsen de Gruyter, 1683
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 167
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 160

n: vermelding in een voetnoot