afb. Kris Roderburg, 2008

327. Daniel van Zutphen, 1668

steensoort: maaskalksteen
maten: 113 x 197 cm
locatie: transept

De zerk is nogal afgesleten, waardoor het wapen nauwelijks nog leesbaar is. De zerk lijkt zowel aan de bovenkant als aan de zijkanten te zijn ingekort. De bovenhelft van de zerk wordt opgevuld met een grote cirkel met brede rand, die tot de randen van de zerk reikt. In de cirkel is in relif het wapenschild weergegeven. De benedenhelft is ingeruimd voor de inscriptie in fraai gegraveerde kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 169
Smits (149)
begraffenis
van
daniel van zutphen,
sterft den 2 novemb(er) 1668;
ende
angelina glummers,
sijn huysvrouw,
sterft den 18 augusti 1649;
en(de)
walborch tholinchx,
sijn tweede huysvrouw,
sterft den 28 november 1666;
en(de)
ghijsbrecht van zutphen,
synen soon,
sterft den 27 janewari 1655;
hier leet begraven
melchior donquers,
sterft den 9 may 1689.De afmeting van dezen eenvoudigen grafsteen is: 1,30 bij 1,97 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 159
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

327. Daniel van Zutphen, 1668
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 169
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 159

n: vermelding in een voetnoot