afb. Kris Roderburg, 2008

330. Jan van Welhuysen, 1562

steensoort: maaskalksteen
maten: 164 x 293 cm
locatie: transept

De zerk heeft een tekstband met omgeslagen hoeken. De inscriptie loopt door in het middenveld, dat er praktisch mee is opgevuld. De inscripties in kapitalen zijn later aangebracht, eerst die onderaan op het middenveld en daarna die vlak boven de cirkel. In het midden van de zerk is een cirkel met rand aangebracht met daarin het wapenschild dat met een lint is opgehangen aan de cirkelrand.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 181
Smits (148)
hier leghet begraven
jan van welhuysen,
sterf anno xvc ende lxi, den xi dach january; ende
engelken, zijn huysvrou,
sterf anno xvc ende lv, den viii dach september; ende
heer arnt van welhuysen, pastor tot hedichhuysen,
religieus canoniek, eertits prior tot berne ende jubilarius,
sterf anno 1598, 18 octobris; ende
leneart van welhuysen,
sterf den 12 july anno 1620; ende
jan van welhuysen, sterf den . . . . . .;
ende corstiaen van welhuysen, synen soon,
sterf den 2 desember anno 1672; ende
handrick van welhuyse(n),
sterft den 3 desember anno 1629; ende
lijsbet, sijn huysvrou, sterft den 19 jannueri anno 1636; ende
willem van welhuysen, sterft den 9 desember anno 1641;
anthoni van welhuysen
sterft den 15 mert 1666; ende
mayken van welhuysen,
huysvrou van
jan van herpen
sterft den 16 mert 1649; ende
heylken van asperen,
weduwe van anthoni van welhuyse,
sterft den 28 december 1668.De afmeting dezer zerk bedraagt: 1,62 bij 2,93 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 158
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

330. Jan van Welhuysen, 1562
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 181
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 158

n: vermelding in een voetnoot