afb. Kris Roderburg, 2008

328. Nicolaas de Lobell, 1666

steensoort: maaskalksteen
maten: 163 x 284 cm
locatie: transept

De zerk zonder rand bevat slechts de lange, nogal vervaagde inscriptie met vele namen. Vooral aan de rechterzijde blijkt de zerk 1 à 2 cm. te zijn ingekort, met als gevolg dat daar op enkele regels (gedeelten van) woorden, en het laatste cijfer van het registratienummer, verloren zijn gegaan.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 173
Le Grand Théâtre
41
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 41
Smits (147)
graft-stede van de heer
nicolaas de lobell,
in sijn leven raadt ende rentmeester deser stadt
sterft den 24 december 1666; ende juffrouw
johanna bultiau, sijn huysvrouw,
sterft den 9 november 1690; ende
johannis mollerus,
bedienaer des goddelycke woorts deser stadt,
sterft den 6 september 1680; ende
nicolaas de lobell den jonge,
in sijn leven raadt en rentmeester deser stadt,
sterft den 19 september 1685; ende
robbert de lobell,
stads medicine doctor,
ontfanger en griffiek van de staaten
's lands van dalem en raadt deser stadt, etc.
gestorven den 10 may 1706;
de wel-edele gebore vrouwe
philippyna van blanckeroort,
huysvrouwe van de heere
daniel de lobell,
sterft den 24 october 1714.De afmeting dezer eenvoudige zerk bedraagt: 1,58 bij 2,53 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 157
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

328. Nicolaas de Lobell, 1666
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 173
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 157

n: vermelding in een voetnoot