afb. Kris Roderburg, 2008

329. Jacob van Balen, 1622

steensoort: maaskalksteen
maten: 162 x 284 cm
locatie: transept

Het oppervlak van de zerk wordt ontsierd door donkere vetachtige vlekken.
De voorstelling bestaat uit twee gedeelten. Bovenin zien we op een tafelrand een grote cirkel met rand en daarin het alliantiewapen. De cirkel wordt omgeven door bandwerk, middenonder nog voorzien van een engelenkopje tussen vleugels. Links en rechts hiervan zijn twee linten weergegeven als hangend aan een ring bovenaan en lopend door een ring van het bandwerk. Aan de linten hangen de tweemaal twee wapenschilden met hun naambordjes erboven. Tussen de schilden onderaan en het engelenkopje middenin zien we links nog een doodshoofd tussen vleugels en rechts een zandloper tussen vleugels, hangend aan een balans.
Hieronder bevindt zich de grote inscriptieplaat omgeven door bandwerk, waarvan de zijstukken langgerekte voluten vormen. Boven deze voluten bevindt zich nog een doodshoofd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 177
Smits (146)

De afmetingen dezer zerk bedragen 1,63 bij 2,84 Meter.
De afkorting op den 4e regel beteekent „I(n) V(ita)”; de datum op den 7e regel: 21 Januari 1722 en de dateering op den 10n regel: 17 September 1722. Voor 't overige spreekt deze fraaie grafsteen zoowel door zijne versiering als door zijne duidelijke letter voor zichzelf.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 156
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

329. Jacob van Balen, 1622
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 177
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 156

n: vermelding in een voetnoot