afb. Kris Roderburg, 2008

336. Theodorus Ludovicus le Mueau, 1622

steensoort: maaskalksteen
maten: 109 x 232 cm
locatie: transept

De goed bewaarde zerk heeft geen rand. Bovenin is een cirkel aangebracht met een brede rand die als een banderol is weergegeven met onderaan een omgeslagen gedeelte. In de cirkel bevindt zich het wapenschild. Hieronder staat de inscriptie met opvallend mooie en grote kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 197
Le Grand Théâtre
42
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 42
Smits (145)
sepultura
venerabilis domini et
magistri
theodori ludovici le mueau,
ultrajectini,
sacrae theologiae licentiati,
hujus ecclesiae canonici et
praesidis seminarii
dioecesani buscoduc[ensis]
obiit 10 maii 1622.Afmeting der grafzerk: 1,08 bij 2,32 Meter.
Vergelijk over dezen bekwamen president, die in 1616 kanunnik der kathedraal van 's-Hertogenbosch werd, L.H.C. Schutjes, Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch, 2de deel, bladzijde 185 en Bijlage VIII, t.a.p. bladzijde 279 v.v. Op bl. 185 vergist Schutjes zich echter bij het weergeven van het hierboven afgedrukte grafschrift, waarop hij leest 10 Martii, terwijl er 10 Maii staat.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 155
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

336. Theodorus Ludovicus Le Mueau, 1622
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 197
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 155

n: vermelding in een voetnoot