afb. Kris Roderburg, 2008

339. Cornelis van Strijp, begin 18e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 137 x 248 cm
locatie: transept

De zerk heeft een brede rand. In het bovengedeelte is het alliantiewapen aangebracht en daaronder in een rechthoekige cartouche de inscriptie in kapitalen, die bestaat uit tweemaal twee regels. De data zijn niet ingevuld en de rest van de zerk is leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 203
Smits (144)
graf-stede
van
cornelis van strijp
ende
maria diepers,
syne huysvrouwe.De afmeting dezer grafzerk is: 1,36 bij 2,47 Meter.
Zij bevat geen enkel andere bijzonderheid dan het hierboven afgedrukte wapenschild, waaronder het datumlooze opschrift.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 154
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

339. Cornelis van Strijp, begin 18de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 203
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 154

n: vermelding in een voetnoot