afb. Kris Roderburg, 2008

342. Henricxken van Merlaer, 1511

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 93 x 131 cm
locatie: transept

Het betreft het onderstuk van een zerk, waarvan de voorstelling bovendien ernstig is vervaagd. Slechts de vage contouren van wat eens een cirkel is geweest, kan men nog met enige moeite onderscheiden, evenals linksonder die van wat een hoekvierpas is geweest. Van de inscriptie zijn nog maar enkele letters te ontcijferen.
Er is een tekstband met op de onderste hoeken vierpassen waarin evangelistensymbolen zijn aangebracht. In wat vroeger het midden van de zerk moet zijn geweest, zien we een verdiepte cirkel met daarin een dorre boom op een grasgrond en twee wapenschilden die met dichtgegespte riemen afhangen aan de takken van de boom.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 209
Smits (143.B)
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . en joest huben huysvrou,
die sterf anno xvc xi,
den xii dach mertt; ende
elizabet,
haer docht(er),
sterf in 't jaer xvc xii, op t . . .De grootte van zerk A bedraagt: 0,85 bij 1,35 en van zerk B: 0,93 bij 1,32 Meter.
De wapenschilden, die weleer het midden van zerk B versierden, zijn geheel afgesleten. Slechts de omtreklijnen der schilden zijn nog zichtbaar gebleven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 153
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

342. Henricxken van Merlaer, 1511
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 209
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 153

n: vermelding in een voetnoot