afb. Kris Roderburg, 2008

348. Goyaert Anthonis Gubbels, 1582

steensoort: maaskalksteen
maten: 85 x 134 cm
locatie: transept

De zerk heeft een tekstband met omgeslagen hoeken. De inscriptie loopt door in het middenveld bovenaan. In het midden zien we het wapenschild opgehangen met een lint aan een knoestige tak.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 227
Smits (143.A)
hier leet begraven
godert anthonisszen gubbels,
sterf anno 1582, den 21 january;
en(de)
aelken ghijsbert pels docht(er),
sijn huysvrou,
sterf anno 1579, den 25 february.De grootte van zerk A bedraagt: 0,85 bij 1,35 en van zerk B: 0,93 bij 1,32 Meter.
De wapenschilden, die weleer het midden van zerk B versierden, zijn geheel afgesleten. Slechts de omtreklijnen der schilden zijn nog zichtbaar gebleven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 153
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

348. Goyaert Anthonis Gubbels, 1582
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 227
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 153

n: vermelding in een voetnoot