afb. Kris Roderburg, 2008

344. Nicolaas van den Houthe, 1601

steensoort: maaskalksteen
maten: 94 x 191 cm
locatie: transept

De goed bewaarde zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt doorbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Centraal in het middenveld is een verdiepte cirkel met rand aangebracht met daarin het wapenschild, dat met een lint is opgehangen aan de cirkelrand.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 215
Le Grand Théâtre
42
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 42
Smits (142)
sepulta
venerabilis viri,
domini et magistri
nicolai van den houthe,
hujus ecclesiae canonici
et officialis episcopatus,
qui obiit 5 octob(ris)
1601.De afmeting dezer zerk is: 0,95 bij 1,91 Meter.
In de vierglopen, die de omlijsting van dit grafgesteente in de hoeken versnijden, bevinden zich de gebruikelijke symbolen van de vier Evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 152
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

344. Nicolaas van den Houthe, 1601
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 215
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 152

n: vermelding in een voetnoot