afb. Kris Roderburg, 2008

350. Jan Hogaerts Kelders, 1633

steensoort: maaskalksteen
maten: 85 x 197 cm
locatie: transept

In een rechthoekig veld met rand bovenaan de zerk is het wapen aangebracht. De twee bovenhoeken zijn voorzien van een golvend bandje met daarin een ring. Onder het wapen bevindt zich de inscriptie, die met uitzondering van de laatste vier regels, in opvallend kleine kapitalen is weergegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 231
Le Grand Théâtre
35
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 35
Smits (141)
begraeffenisse van meester
joan hogaerts kelders,
griffier des bisdoms deser stadt,
stierf den 2 july 1633;
walburch van der beke,
syne huysvrouwe, stierf 27 april 1638;
de eerwaerde heer
laureyns kelders,
licentiaet in de rechten,
canonick graduaet deser kercke,
stierf 21 october 1630;
geraert van zoemeren,
licentiaet in de rechten,
schepen deser stadt en de heer in berckel,
stierf 17 november 1652;
maria kelders,
sijn huysvrouwe, stierf 22 meert 1622;
hier leyt
de heer en meester
henricus snelle,
j(uris) u(triusque) l(icentiaet),
out 23 jaeren, sterft den 11 november 1718.De afmeting van den grafsteen bedraagt: 0,85 bij 1,97 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 151
Van Epen
17
De Wapenheraut (1897) 17
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 17
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

350. Jan Hogaerts Kelders, 1633
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 231
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 17

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 151

n: vermelding in een voetnoot