afb. Kris Roderburg, 2008

345. Evert Buyster, 1730

steensoort: maaskalksteen
maten: 95 x 197 cm
locatie: transept

De goed bewaarde zerk vertoont aan de bovenzijde een grote verdiepte ovaal waarin het wapen in relif is aangebracht. Het wapen op het schild was al rond 1900 volledig afgesleten. Hieronder bevindt zich de zesregelige inscriptie. De rest van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 217
Smits (140)
begraefplaats van
evert buyster,
sterft den 31 december 1730;
en
catarina van ceulen,
syne huysvrouwe,
sterf den 9 augusty 1728.De grootte dezer zerk is: 0,94 bij 1, 98 Meter. Het wapenschild van dit grafteeken is geheel afgesleten, Tot helmteeken voert dit wapen twee armen, die uit een heraldieken wrong opsteken. De handen houden een cirkelvormig kussentje vast. De wrong is op de gebruikelijke wijze met lint omwonden in regelmatige, schuine slagen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 150
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

345. Evert Buyster, 1730
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 217
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 150

n: vermelding in een voetnoot