afb. Kris Roderburg, 2008

346. Anna van Casteren, 1647

steensoort: maaskalksteen
maten: 94 x 198 cm
locatie: transept

Van de rechterzijde is een strook afgezaagd. Als gevolg daarvan breken sommige regels van de inscriptie abrupt af. De onderhelft van de zerk is leeg. De bovenhelft wordt gevuld door een kleine cirkel met rand, waarin in relif het vrouwelijke wapenschild is weergegeven. Hieronder bevindt zich de zesregelige inscriptie. Middenonder is nog de beschadiging te zien van een ouder weggekapt nummer, mogelijk 33.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 221
Smits (139)
begraeffenis
anna,
dochte(r)
herman jacobs van casteren,
weduwe
jan handrick van d(e) gracht,
sterft den 17 augusti 164.;
ende
jacob van casteren,
ster(ft) den 10 dach mert
1637.De afmeting van dezen grafsteen beloopt: 0,94 bij 1,98 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 150
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

346. Anna van Casteren, 1647
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 221
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 150

n: vermelding in een voetnoot