afb. Kris Roderburg, 2008

351. Gerardus van Vechel, 1548

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 168 cm
locatie: transept

Zowel de evangelistensymbolen als de kelk met hostie zijn zeer vervaagd. De inscriptie middenonder is erg onduidelijk en zou eerder huysvrouwe moeten of kunnen zijn. De zerk vertoont een tekstband tussen hoekvierpassen met evangelistensymbolen. De randtekst loopt door in het middenveld en wordt gevolgd door een latere inscriptie. Midden op de zerk is een cirkel met rand te zien, waarbinnen in relif een kelk met hostie is weergegeven. Boven deze cirkel is tussen 29 en augu een vrijstaand huismerk aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 237
Smits (138)
hic jacet sepultus
venerabilis vir,
dominus et magister
gerardus vechel,
cappellanus quondam hujus ecclesie,
qui obiit anno xvc 48,
mensis aprilis die xxvi;
meeus peet(e)rzen,
steerf anno 1580,
den 29 augustus;
meelke,
sijn huysvroue,
sterf op sun(t) jan(s) aven(t)
anno 1567.De grootte van den grafsteen bedraagt: 0,86 bij 1,70 Meter. In de hoeken der lijst van de zerk heeft men de kenteekenen der vier Evangelisten aangebracht.
De datum, op den 13n regel van het afschrift voorkomend, is niet met zekerheid vast te stellen , daar de beide Sint Jansdagen, zoowel die van Sint Jan Baptist als die van den kerkpatroon Sint Jan, den Evangelist, op bijzondere wijze te 's Hertogenbosch herdacht en gevierd werden in den loop der zestiende eeuw. In het midden dezer zerk bevindt zich het gebruikelijke kenteeken van de priesterlijke waardigheid, n.l. een kelk met hostie.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 149
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

351. Gerardus van Vechel, 1548
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 237
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 149

n: vermelding in een voetnoot