afb. Kris Roderburg, 2008

354. Adriaen van Eyndhouts, 1553

steensoort: maaskalksteen
maten: 129 x 284 cm
locatie: transept

De randen aan de boven- en onderzijde zijn afgebrokkeld en het wapen in de linkerbenedenhoek is voor de helft verdwenen. Voor het overige is de zerk in gave toestand bewaard gebleven. De tekst op de onderrand staat omgedraaid ten opzichte van de overige inscriptie.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen waarin zich wapenschilden in reliëf bevinden. Het grootste gedeelte van het middenveld wordt ingenomen door het wapen, waarbij vooral de weelderige dekkleden en het grote helmteken opvallen. Voor vergelijkbare zerken zie de nummers 193 en 354.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 243
Le Grand Théâtre
37
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 37
Smits (137)
hier leghet begraven
adriaen van eyndhouts,
die sterf anno xvc liii,
den xxiien dach julii;
ende
joffrou
angele sampsons,
zijn huyvrou,
sterf anno 1572,
den 16 februarii;
ende heer
jan van eyndhouts,
hun beyder oudste soon,
canonick deser kercken,
sterf anno 1601, den 17 dach octobris.De afmeting dezer prachtige zerk bedraagt: 1,30 bij 2,87 Meter. Omreden der duidelijke weergave van dezen grafsteen, zooals die op de vorige bladzijde voorkomt, kan deze beschrijving kort zijn. Ik verwijs hier overigens naar zerk No.1, bladzijde 2 en 3 van dit werk, waar het helmkleed evenals op zerk No. 137 fijn versneden en zeer zwierig en sierlustig behandeld is. Vergelijk: Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, Helmond, 1885/86, 3n jaargang bl. 5 en 6, waar eene afbeelding met eene beschrijving van dezen grafsteen voorkomt.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 147
Van Epen
19
De Wapenheraut (1897) 19
Afbeeldingen

1885
     
Artikelen
1885

Aug. Sassen

Grafzerk, liggende in de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 3 (1885) 5-6
 
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

354. Adriaen van Eyndhouts, 1553
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 243
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 147

n: vermelding in een voetnoot