afb. Kris Roderburg, 2008

353. Johannes Pieck, 1692

steensoort: maaskalksteen
maten: 129 x 229 cm
locatie: transept

De zerk heeft slechts een inscriptie, verdeeld over acht regels. Het is opvallend dat de gegraveerde letters van de inscriptie in kapitalen schuin zijn aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 241
Smits (136)
begravenisse
van de
eerwaerdige, welgeleerde heer
johannes pieck,
bedienaar des goddelicken woords
binnen dese stadt,
in den heere ontslapen
den xxv october
ci? i? c x c ii.De afmeting der grafzerk bedraagt: 1,27 bij 2,28 Meter. De datum op den laatsten regel is: 1692.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 146
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

353. Johannes Pieck, 1692
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 241
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 146

n: vermelding in een voetnoot