afb. Kris Roderburg, 2008

352. Martinus Ackersdijck, 1674

steensoort: maaskalksteen
maten: 130 x 225 cm
locatie: transept

De zerk heeft een rand met in de bovenhoeken een golvend bandje. In het verdiepte bovengedeelte is het wapen aangebracht in reliëf. Hieronder zien we een grote verhoogde inscriptieplaat die wordt omgeven door bandwerk met voluten.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 239
Le Grand Théâtre
44
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 44
Smits (135)
hier leet begraven
de heer
martinus ackersdick,
in sijn leve stadthouder
der stadt ende meyerye van
's hertogenbos,
sterfe den 24 november an(n)o 1674.De grootte dezer kerk bedraagt: 1,30 bij 2,25 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 144
Van Epen
42
De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

352. Martinus Ackersdijck, 1674
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 239
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 144

n: vermelding in een voetnoot