afb. Kris Roderburg, 2008

357. Caspar Duyts, 1680

steensoort: maaskalksteen
maten: 122 x 230 cm
locatie: transept

De grote zerk heeft een eenvoudige rand die wordt aangegeven door een simpele lijn. Hij bevat slechts een tweeregelige inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 255
Smits (134)
graft steede
voor
caspar duytsGrootte dezer zerk: 1,22 bij 2,25 Meter. Deze grafsteen bevat alléén het hierboven afgedrukte inschrift. Caspar Duyts was kamerbewaarder te 's Hertogenbosch in het midden der xviiie eeuw.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 145
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

357. Caspar Duyts, 1680
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 255
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 145

n: vermelding in een voetnoot