afb. Kris Roderburg, 2008

356. Jacob van Brandwijk, 1784

steensoort: maaskalksteen
maten: 121 x 213 cm
locatie: transept

De zerk heeft geen apart aangegeven rand en is verder in twee gedeelten verdeeld. De bovenhelft bestaat uit een verdiepte rechthoek binnen een rand aan de zijkanten en met een uitstulping aan de onderzijde. Daarbinnen is het alliantiewapen aangebracht, waarvan de voorstelling thans geheel is verdwenen. De benedenhelft wordt ingenomen door de elfregelige inscriptie in kapitalen.
De vormgeving van de wapens is opvallend. We zien, in relif, twee ovale wapenschilden die met twee linten hangen aan een ring middenboven en voorzien zijn van fladderende uiteinden links en rechts. De achtergrond van de schilden wordt gevormd door verschillende schelpmotieven, een grote schelp voor het geheel en verder twee kleinere bovenaan de schilden en twee kleinere onderaan met voluten. Tussen de laatste en boven de schilden zijn verder nog takken met bladeren aangebracht. Het geheel bevindt zich op een wolkenpartij. De stijl doet rococo-achtig aan en kan vergeleken worden met de vormgeving van zerk 393. Voorheen behoorde bij deze zerk een aparte ingangssteen tot de onderliggende grafkelder. Deze ligt nu elders in de kerk (zie zerk 341).
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 251
Smits (133)
graftkelder
van de heer
jacob van brandwijk,
en desselfs vrouw
maria vreeda van blootenburch,
zij stierf den 16 september
1779;
hij stierf den 4 october
1784;
in zijn weledele gestrenge leeven
regeerend scheepen
en raad dezer stad.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 1,22 bij 2.14 Meter. Opmerking verdient de eigenaardige vorm der hierboven afgedrukte Rococoschilden. Mooi is hij niet, doch het gebruik van dien vreemden vorm is toch gewettigd in verband met de zerk, waarop hij „als ornament” aangebracht is. Heraldiek was in de xviiide eeuw voornamelijk ornamentiek, hetgeen men dan ook zoowel uit de grillig gebogen en verbogen zijden der schilden als uit de uitgesneden randen der cartouchen (met wolken eronder en wapperende linten erboven) besluiten kan.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 144
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

356. Jacob van Brandwijk, 1784
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 251
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 144

n: vermelding in een voetnoot