afb. Kris Roderburg, 2008

358. Jan Pijnappel, 1570

steensoort: maaskalksteen
maten: 120 x 240 cm
locatie: transept

De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin wapenschildjes. Verder is de buitenrand opgevuld met een inscriptie die niet meer in de volle hoogte aanwezig is. Van de inscripties op het middenveld is de onderste eerder aangebracht dan die boven de wapens. De versiering bestaat uit een nis met een vlakke rondboog met daarin in reliëf een uitgerukte boom op een grasgrond en met takken met bladeren. Aan de takken hangen aan linten de twee wapenschilden.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 259
Le Grand Théâtre
44
45
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 44-45
Smits (132)
hier leet begraven
jan pijnappel,
die sterf anno 1570, den 21 november; ende
elyzabet, zijn huysvrou
sterf anno xvc lxiii, den 31 january;
ende martinis pijnappel, hen soen,
sterf anno 1581, den 7 maert;
ende ermgaert van middegael, sijn huysvrou,
sterf den 15 februari anno 1603;
ende jenneken van vlierden, huysvrou jan pijnappel,
sterf 15 mei 1616;
ende engelken, frans pijnappel huysvrou waes,
sterf anno 1579, den 14 in juny;
ende marcelis pijnappel, (sterf) 21 juny 1617;
marcella, sijn dochter, (sterf) 28 january 1618;
ende heer simon pijnappel, hen soon, beneficiaet dese(r) kercke,
sterf anno 1567, den 23 merty; ende
jan pijnappel, luetenant van de compagnie
van den edelen hantboghe gewest 22 jaren,
(sterf) 7 april 1639; ende
catharina van den huevel, sijn huysvrou,
(sterf) 1625, den 22 augustus.Afmeting dezer zerk: 1,22 bij 2,41 Meter. De hierboven afgedrukte wapenschilden bestaan ieder uit twee kwartieren. Doorsneden, vormen deze beide wapens dus vier kwartieren, die in de vier hoeken dezer grafzerk gekwartileerd zijn als volgt: I en 3 = Pijnappel, 2 en 4 = van Middegael.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 143
Van Epen
42
De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 42
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

358. Jan Pijnappel, 1570
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 259
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 143

n: vermelding in een voetnoot